Być jak Ignacy

Opublikowano: poniedziałek, 26 listopad 2018

Szkoła po raz pierwszy uczestniczy w praogramie "Być jak Ignacy" Fundacji PGING im. Ignacego Łukasiewicza. Program skierowany jest do dzieci i młodziezy, bo włąśnie im potrzebne są autorytety, przykłady, na któych mogliby się wzorować oraz przekonanie, że warto wierzyć we własne siły, talent i marzenia.

W tym roku poznają postaci wielkich polskich naukowców Kazimierza Funka, Jana Szczepanika, Mariana Rejewskiego i Henryka Magnuskiego. 

Podczas pierwszych zajęć uczniowie klasy IV i V, biorący udział w działaniach koła naukowego "Nauka z Górki", dowiedzieli się kim był JAN SZCZEPANIK, a także mieli możliwość zaprojektowania swojego własnego wynalazku. Warto wspomnieć, iż wynalazca to ktoś, kto kocha to co robi tzn. ma PASJĘ. Wynalazca poza pasją musi mieć także UMIEJĘTNOŚCI i wiedzę, a praca wynalazcy przynosi realne KORZYŚCI. Dzięki wynalazkom nam ludziom łatwiej się żyje.

Obraz może zawierać: 4 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją

 

Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i dziecko

Drugie zajęcia w ramach programu Być jak Ignacy rozpoczęliśmy od rozwiązywania krzyżówki, której hasłem był TELEWIZOR. Dlaczego właśnie on? Jan Szczepanik, kórego życiorys uczniowie poznawali, był twórcą TELETROSKOPU. Opatentował 50 wynalazków.

Obraz może zawierać: 1 osoba

 

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi i dziecko

 

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie siedzą i tabela

 

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi

Podczas kolejnych zajęć uczniowie uczyli się jak zrobić projektor ze smartfona. Tak poradzili sobie z tym zadaniem.

 

 


Kolejnym bohaterem naukowym był KAZIMIERZ FUNK, który był biochemikiem, wynalazcą witaminy B. Pracował nad  wyizolowaniem insuliny. Opublikował kilkaset naukowych wydawnictw i artykułów. 

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, dziecko i w budynku

 

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba

 

Dowiedzieliśmy się także jaką rolę pełnią witamuiny i jakie dają korzyści.

 

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba

 

Drugie zajęcia z tego cyklu rozi=poczęły się od przypomnienia najważniejszych informacji z życia Kazimierza Funka roziwązaliśmy krzyżówkę, z którą nikt nie miał najmniejszych problemów. Jednak problemy pojawiły się przy wymienianiu witamin. Każdy ma ogólną wiedzę po co nam witaminy,ale na co mają wpływ, przed czym chronią, gdzie się znajdują? Ot, wcale niełatwe zadanie. W tym celu wykorzystaliśmy materiały programu Być jak Ignacy. Powstały listy oraz NIEZWYKŁE ABECADŁO WITAMINOWE. Zadanie polegało na wyklejeniu, narysowaniu liter abecadła, produktami zawierającymi daną witaminę. Litery te posłużyły do odegrania scenek dramowych.

 

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba

 

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba

 

Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie

 

Podczas trzecich zajęć ucznioiwe układali jadłsopis pamiętając o piramidzie żywieniowej, o tym by dziennie spożywać 5 porcji owoców i warzyw. Każdy z uczniów musiał zapomnieć o tym co lubi i je, a skupić się na tym jak być powinno. Zobaczcie efekt końcowy ich pracy.

 

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie siedzą

 

Obraz może zawierać: 11 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i buty

 

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi

 

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i dziecko

 

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie siedzą i ekran

 


 Poznajemy kolejnych bohaterów nauki - Rejewskiego, Zygalskiego Różyckiego, czyli polskich matematyków, kryptologów, któzy rozszyfrowali niemiecką maszynę szyfrującą Enigmę, dzięki czemu "wojna trwała o 3 lata krócej i uratowali ok 30 mln istnien ludzkich". 

Na pierwszych zajęciach uczniowie starali się poznawać szyfry. Już temat zajęć był zaszyfrowany. A co oznacza słowo enigmatycznie? Odpowiedzi szukali w słownikach jęz. polskiego. W domu utworzyli w chmurze wyrazy bliskoznaczne. 

Obraz może zawierać: 3 osoby, ludzie siedzą

 

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Dowiedzieli się też czym była Enigma. ułożyli z rozsypanki informacje o niemieckiej maszynie szyfrującej.

 Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi i dziecko

Poznawali przykładowe sposoby szyfrowania z użyciem szyfru Cezara i Polibiusza. Co ważne szyfrowali dla swoich kolegów bardzo miłe informacje, które wywoływały radość na ich twarzach. Wiedzą, do czego służy kryptologia we współczesnym świecie. Na zakończenie odnajdywali w diagramie hasła związane z tematem lekcji.

Obraz może zawierać: 4 osoby, ludzie siedzą, tabela i w budynku

Podczas drugich zajęć dowiedzieli się o trzech wspaniałych z poznańskiego uniwersytetu. Kim byli i dlaczego możemy mówić o nich, że są bohaterami?

Dowiedzieli się, jak wgląda pomnik im poświęcony. Poznali najważniejsze fakty z ich życia. Zamiast drukowanych materiałów, wiedzę w tym zakresie sparwdzali za pomocą koadów Qr do zamalowania. Poprawane odpowiedzi dały hasła, które po zeskanowaniu czytnikiem  dały nazwiska trzech wielkich matematyków, kryptologów - Rejewski, Zygalski, Różycki.

 Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i ludzie siedzą

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i telefon

 

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i ludzie siedzą

 

Odsłony: 100