BohaterON - włącz historię!

Opublikowano: poniedziałek, 29 październik 2018

 W tym  roku przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji

BohaterON – włącz historię!

upamiętniającej wszystkich tych, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim. Ludzie Ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek . Kampania ta polega na wysyłaniu bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju do Powstańców w celu przekazania im wdzięczności i podziękowań za ich postawę. Projekt ten ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

W naszej szkole wszyscy uczniowie z wielką przyjemnością wypisali kartki dla poszczególnych powstańców w klasach młodszych pod opieką wychowawców i w klasach 4-8 pod opieką pani Agnieszki Morawskiej.

 

Odsłony: 279