SKS

Opublikowano: wtorek, 02 październik 2018

Szkoła Podstawowa im. ks. bpa Fr. Jaczewskiego w Górkach - Grubakach włącza się w świętowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Już we wrześniu 2018 roku szkolan biblioteka przygotowała jedną z pierwszych wystawek pod hasłem "Polskie skarby narodowe", czyli miejsca niezwykłe w Polsce...

 

Nasi uczniowie i ich rodziny zaangażowali się w zbiórkę pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości. Powstała z tego wystawka, która jest prezentowana społeczności lokalnej, podczas uroczystości szkolnych, zebrań z rodzicami. To pierwsze, ale nie ostatnie działanie dla uczczenia odzyskania niepodległości. Działania w ramach programu "Godność, Wolność, Niepodległość" sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017- 2021

10 października 2018 r. do działań włączyła się szkolna biblioteka, która zorganizowała dla klas najmłodszych Dzień Głośnego Czytania. Tematyka tekstów związana była z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Piękne patriotyczne wiersze Władysława Bełzy czytali członkowie Koła Miłośników Książek: Emilka Giers i Adrian Kowalczyk. Na zakończenie spotkania dzieci wykonały flagi Polski, w czym pomogli: p. Karina Kowalczyk (opiekun świetlicy) oraz starsi koledzy (Kamila Piórkowska, Martyna Pucyk, Kamil Górski, Oskar Załęski).

 

  15 października 2018 r. uczniowie klasy VI pod opieką nauczyciela historii, p. Agnieszki Morawskiej, korzystając z pięknej pogody, udali się do pobliskiego lasu, aby posprzątać grób nieznanego żołnierza. Jest to już tradycja naszej szkoły, że w taki sposób uczymy dzieci szacunku dla zmarłych i oddajemy hołd dla tych wszystkich, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę.

 Cały wrzesień trwał konkurs plastyczny "Niepodległa na afisz".  Prace plastyczne zostały przygotowane przez uczniów klas I-III pod kierunkiem nauczycieli wychowawców - M.Żebrowskiej, M. Szczepańskiej,K Damętki i oraz klas IV-VIII pod kierunkiem pani K. Damętki.

 

 

 

11 października odbyła się gra terenowa , w której wzięli udział uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice, absolwenci, w ramach programu "Godność, Wolność, Niepodległość" sfinansowanego ze środków MEN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. Zasady rozgrywki opracowała Agnieszka Morawska, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Górkach – Grubakach. W grze brały udział dwie drużyny „ Biali” i „ Czerwoni”, których zadaniem było odnaleźć ukryte po całej miejscowości biało-czerwone koperty z informacjami i zadaniami. Pierwszą wskazówkę kapitanowie drużyn otrzymali poprzez smsa, a następne zespoły musiały odnaleźć same kierując się strzałkami, znakami umieszczonymi na trasie. Zadania, które mieli wykonać uczestnicy dotyczyły odzyskania przez Polskę niepodległości . Drużyny miały między innymi: ułożyć puzzle z wizerunkiem Ojca Niepodległości (Piłsudskiego, Dmowskiego), rozwiązać krzyżówkę, przeprowadzić musztrę , zabandażować rannego itp. Punktem kulminacyjnym gry była wspólna modlitwa za poległych w obronie naszej Ojczyzny oraz zapalenie zniczy na grobie nieznanego żołnierza, który znajduje się w pobliskim lesie. To była bardzo fajna i pouczająca lekcja historii, a także super zabawa dla osób w różnym wieku.Wszystkim bardzo dziękujemy za wspólną zabawę i upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Pamiątkowe medale zostały wręczone uczestnikom gry przez wójta Gminy Korytnica - Stanisława Komudzińskiego 5 listopada, podczas koncertu patriotycznego

 

W apżdzierniku biblioteka przygotowała kolejną wystawakę. Tym razem poświeciła ją sławnym Polakom w literaturze.

 

 

W dniach 18-23 października dzięki życzliwości BANKU POCZTOWEGO oglądaliśmy wystawę "W drodze do niepodległości". Wystawa składała się z 30 plansz o wymiarach 1m x 2 m. Prezentuje trudną drogę do odzyskania niepodległości oraz pierwsze lata budowania państwowości i utrzymania jej pomimo zagrożeń czyhających z każdej strony na młode państwo polskie. Na planszach przedstawionych zostało wielu Ojców polskiej niepodległości z których przede wszystkim należy wymienić żołnierzy walczących o ojczyznę z bronią w ręku, jak Marszałek Józef Piłsudski czy generał Józef Haller lub dyplomatów, Romana Dmowskiego i słynnego pianistę Ignacego Jana Paderewskiego. Podejmowali oni różnorodną działalność, która dokładnie została przedstawiona na planszach w formie poszczególnych wydarzeń uporządkowanych chronologicznie. Wystawa zawierała w sobie wydarzenia skomplikowanego procesu kształtowania się państwowości polskiej począwszy od wybuchu I wojny światowej aż po rok 1924. Przez ten okres Polska musiała zjednoczyć w jedną całość trzy zabory z osobnym językiem, prawem, szkolnictwem, administracją czy gospodarką. Ojczyzna różnie radziła sobie z tymi problemami. Jak przebiegał ten żmudny, niezwykle trudny proces integracji ziem zaborczych mogły się dowiedzieć dzieci, czy ich rodzice właśnie z wystawy. Na planszach można więc było zobaczyć telegram Marszałka Piłsudskiego informujący najważniejsze kraje Europy o powstaniu wolnej Polski, sformowanie pierwszego rządu Jędrzeja Moraczewskiego, budowę Gdyni z inicjatywy ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego, czy wybór pierwszego Prezydenta Gabriela Narutowicza. Wystawa w naszej szkole została rozstawiona na parterze na długości całego korytarza. Dzięki takiej lokalizacji mogli się z nią zapoznać nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice, czy opiekunowie.

W ramach innowacji pedagogicznej „Spotkania zwykłe i niezwykłe 2” dla klas 4 – 8 w poniedziałek 22 października 2018 r. odbyło się pierwsze z zaplanowanych. Zaprosiliśmy do szkoły p. Kazimierza Górskiego, mieszkańca Górek – Grubaków, świadka wydarzeń z okresu II wojny światowej. Pan Kazimierz bardzo chętnie i dokładnie opowiadał o obecności wojsk niemieckich we wsi, partyzantach w tej okolicy, bombardowaniu miejscowości – Turna, rannych żołnierzach niemieckich w szkole, wejściu wojsk radzieckich i ich powrocie na wschód przez wieś, śmierci radzieckiego żołnierza, którego grób znajduje się w pobliżu, swojej służbie wojskowej tuż po wojnie na terenie przygranicznym nad Odrą itd. Spotkanie odbyło się na tle wystawy poświęconej 100-leciu odzyskania niepodległości przygotowanej przez Bank Pocztowy a zaproszonej do naszej szkoły również w ramach tej innowacji. Autorzy innowacji: U. Matusik-Bujalska, B. Rudnik

 

 

30 października odbyła się lekcja otwarta z historii w klasie VI dla Rodziców i Nauczycieli na temat: "Kształtowanie się granic wschodniej, zachodniej i południowej Polski po odzyskaniu niepodległości". Zajęcia poprowadziła pani Agnieszka Morawska , nauczyciel historii. W czasie lekcji uczniowie pracowali różnymi metodami, a także wykorzystali aplikację Wheel Decide - koło fortuny, mapę ścienną I wojna światowa w Europie i na Bliskim Wschodzie , atlasy historyczne, kserówkę mapy Narodziny II Rzeczpospolitej, podręcznik do historii dla kl. VI, nagranie Bitwa na przedpolach Warszawy. Bardzo dziękujemy rodzicom, nauczycielom za przybycie.

 

 

5 listopada 2018 r odbył się koncert "Z pieśnią na ustach dla Niepodległej". Utwory wykonywane były przez Karolinę Różę Kowalczyk i Arnolda Kłymkiwa, studentów Uniwersytetu Muzycznego im. Fr. Chopina w Warszawie, solistów Filharmonii Narodowej. Wśród uczestników nie zabrakło wójta gminy Korytnica - Stanisława Komudzińskiego. Uczestnicy koncertu mogli wspólnie z solistami śpiewać dzięki specjalnie wydanemu na tę okoliczność śpiewnikowi, który został wydany także w ramach tego działania. Nie zabrakło takich pieśni jak "Pierwsza brygada", "Ułani, ułani", "O mój rozmarynie", "Wojenko, wojenko"... Godzinny koncert minął błyskawicznie wszystkim zgromadzonym, którzy brawami nagrodzili solistów.

                

 

               

9 listopada uczniowie klas 4-8 wybrali się na wycieczkę do Warszay. Zwiedzili Muzeum Więzienia Pawiak, które upamiętnia działalność więzienia Pawiak w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939–1944. W związku z przypadającym na 11 listopada 2018 r. Narodowym Świętem Niepodległości uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły wraz z delegacją Muzeum Więzienia Pawiak – oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego. Następnie udaliśmy się do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ukazującym 1000 lat dziejów polskich Żydów. Ta wycieczka miała na celu poznanie historii Polski, niekiedy trudnej, mocno przejmującej.  

 

 

 

 

 

11 listopada w Kościele Parafialnym pw. Świętego Wawrzyńca w Korytnicy odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny połączona z obchodami100-ej rocznicy odzyskania niepodległości. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Monika Górska, Monika Kalata, Krystian Piórkowski oraz Karolina Górska, Kamila Piórkowska, Mikołaj Karbowski. Mszę odprawił ks. kanonik Bernard Toruński. Przed Krzyżem i Kamieniem upamiętniającym poległych w obronie naszego kraju wszyscy zebrani odśpiewali hymn państwowy, wójt gminy - pan Stanisław Komudziński złożył wieniec, p. Janusz Tarapata - przewodniczący rady gminy zapalił symboliczny znicz, a ksiądz proboszcz przewodził modlitwie w intencji Ojczyzny.

 

                         

 

 

 Uczniowie klas 4 - 8 zaprosili członków swojej rodziny do wspólnej gry "Ale Historia" próbując swoich sił w dziedzinie historii. 

 

 

 

Odsłony: 1339