Historia Szkoły

Opublikowano: poniedziałek, 13 listopad 2017

ZAŁOŻENIE SZKOŁY W GÓRKACH GRUBAKACH

 

 Ksiądz biskup Franciszek Jaczewski urodził się w Górkach Grubakach i tu spędził swoje młode lata. Będąc już biskupem lubelskim postanowił uwiecznić miejsce swojego urodzenia przez wzniesienie szkoły.

Nabył ziemię w tym celu położoną  na tzw. „Nadlasiu”, przy drodze prowadzącej na pastwiska. Ówczesna cena tego nabytku wynosiła 1500 rubli. Zakupił ten sam plac, na którym żyli jego rodzice i sam spędził swoje lata młodości.

Budową kierował brat księdza biskupa, Józef Jaczewski. Wartość domu murowanego, jaki wybudowano, był szacowany na ok. 12 tys. rubli.

      Dom, zabudowania gospodarskie i ziemię, aktem rejentalnym pod numerem 1033 w dniu 29 czerwca 1898 r., darował mieszkańcom wsi Górki Grubaki. „Na użytek nauczyciela tej szkoły według aktu rejentalnego w Węgrowie pod numerem 402 z dnia 30 lipca     1898 r., zapisano wszelkie prawa przypadające do tej szkolnej osady”. Nauczyciel otrzymał prawo do pasienia żywego inwentarza na ogólnym pastwisku i brania z ogólnego lasu dwie fury drzewa. Darowizna ta została przyjęta przez Ministerstwo Oświaty  i zatwierdzona dnia 29 października 1899 r. pod numerem 25/14 dla mieszkańców wsi Górki Grubaki, Górki Średnie i Jaczew.

             Oprócz wyżej wymienionej darowizny, ks. biskup Jaczewski zapisał na użytek szkoły 1500 rubli, które zostały złożone w gminie Jaczew. Jako żelazny kapitał miały być nienaruszone, tylko procenty od tej gotówki przeznaczone były na użytek szkoły i dla nauczyciela  w ilości 75 rubli rocznie.

        Pobudowano przy szkole stodołę, oborę, dwa chlewki, studnię cementową i całą osadę szkolną ogrodzono z funduszy księdza biskupa.   

        W pierwszej kronice szkoły znajdziemy zaskakujący zapis: „Trzeba nadmienić, co prawda smutny fakt, iż tak wielką darowiznę, jaką otrzymała wieś od księdza biskupa Franciszka Jaczewskiego, przyjmowała z niechęcią, prawie  z przymusem, za namową i naciskiem miejscowego proboszcza kanonika Ignacego Jasińskiego”. Kolejne lata opisane w kronice dowodzą, że nastawienie te do szkoły całkowicie się zmieniło. Nauczyciele, którzy pracowali tu, zyskali sobie wśród ludności sympatię i szacunek, a szkoła stała się głównym ośrodkiem życia nie tylko o charakterze edukacyjnym, ale i kulturalnym a czasami nawet politycznym. Jej otwarcie nastąpiło  1 stycznia 1900 roku

   

PIERWSZE LATA   ISTNIENIA SZKOŁY

 

             Po otwarciu tj. od 1stycznia 1900 r.  do 8 czerwca 1901 r. szkoła ta była prywatna i jednoklasowa. Pierwszym nauczycielem został Józef Markowski, przybyły ze wsi Gradowa, z ziemi warszawskiej. Wynagrodzenie miesięczne wynosiło 75 rubli, prócz tego po pół rubla miesięcznie od każdego dziecka ze wsi Górki Grubaki, Górki Średnie, a po rublu od dziecka z innych wiosek.

            Ponieważ dzieci uczęszczały do szkoły nieregularnie, przeważnie w miesiącach zimowych, nauka zaczynała się dopiero w listopadzie, a kończyła w marcu „ (…) gdyż z nastaniem ciepłych miesięcy, dzieci wędrowały za pasionką gęsi, świń, toteż i uposażenie nauczyciela było nierównomierne”. Z tego też powodu nauczyciel, zmuszony swoją sytuacją finansową, zrezygnował z pracy w tejże szkole prywatnej i zatrudnił się w szkole rządowej, gdzie wynagrodzenie było jednakowe przez cały rok.

              Od dnia 8 czerwca 1901 roku do dnia 9 grudnia 1902 r. szkoła była nieczynna. Żaden nauczyciel nie chciał się zgodzić na powyższe warunki „ (…) a i inspektor rosyjski zatwierdzić nauczyciela do tej szkoły godził się tylko pod takimi warunkami, o ile nauczyciel będzie miał stałą pensję nie mniej od 300 rubli rocznie. Takiej gwarancji nikt nie chciał dać i nie mógł, przeto postanowioną uchwałą z dnia 2 października 1902 roku, przemienić na szkołę rządową.”

             Już jako szkołę rządową otworzono ją 9 grudnia 1902 r. Nauczycielem w niej został Maciej Laukus sprowadzony ze szkoły wsi Jarnice. Od tej pory nauka w tejże szkole trwała nieprzerwanie a zakłócały ją jedynie wydarzenia wojenne.

          W roku szkolnym 1950/51 uczniowie rozpoczęli naukę w szkole , w której trwał jeszcze remont . W związku z tym „Dwie klasy będą w budynku szkolnym , a trzecią izbę lekcyjną wynajęto w domu Górskiego Mariana” o czym dowiadujemy się ze starej kroniki . Czytamy dalej „Malarz M odnawia korytarz a dziatwa uczy się w klasach . Po lekcjach malarz przestawia drabinę do klas i spieszy się skończyć pracę , by dzieci nie przerywały pracy w nauce. Wszystkich obowiązuje dyscyplina pracy . Komitet Rodzicielski , Zarząd Gminy Jaczew sprawę remontu szkoły w Górkach Grubakach zlekceważył ale nauczycielstwo ma poczucie obowiązku i stara się by nie robić godziny przerwy w  nauce z powodu opieszałości wyżej wymienionych instytucji.”

          W roku szkolnym 1951/52 szkoła otrzymała z Wydziału Oświaty w Węgrowie 6 lampowe radio głośnikowe „Radio jest ładne , ma czysty obiór” Korzystają  z niego nie tylko uczniowie , nauczyciele ale także „starsze społeczeństwo”

         W czerwcu 1953 roku rozpoczęto kolejny remont . Tym razem dobudowano piętro z przeznaczeniem dla nauczycieli oraz ganek ze strony południowej . Rok szkolny 1953/54 rozpoczęto w tzw. „szopie ,  budynku świetlicowym tutejszej gromady , bo klasy nie są jeszcze gotowe . Klasa III ,VI i VII uczą się w budynku Górskiego Mariana , klasa I,II ,IV i V uczą się w szopie . Dach dziurawy . Jesienny deszcz przecieka ale dzieci uczą się bo nie można opóźnić się z materiałem nauczania . W wolnych chwilach dzieci szkolne znoszą resztki cegieł , odpadków drzewa do drewutni”. W listopadzie pracę ukończono . „Mieszkania są dość wygodne , a co najważniejsze suche i możliwie ciepłe”.

         Rok szkolny 1955/56 dzieci rozpoczęły w odnowionych klasach „w jednej ułożono podłogę w innej przestawiono piec”.

         W maju 1960 r. nastąpiło otwarcie świetlicy przy szkole . „Powiat węgrowski stał się powiatem eksperymentalnym na terenie województwa warszawskiego . Szkoła otrzymała telewizor”.

         W następnym roku Komitet Rodzicielski wykonał ogrodzenie „placu szkolnego”.

         W roku szkolnym 1968/69 dwie klasy zostały przeniesione z prywatnego domu p. Jadwigi Górskiej do nowo wybudowanego domu p. Grudzińskich .”Zrobiono to w tym celu , aby zmniejszyć odległość tych klas do szkoły. Nauczyciele zmieniając się na lekcje musieli urządzać biegi aby zdążyć na czas”.

         W sierpniu 1970 r. przeprowadzono częściowy remont dachu szkolnego ( dolnej części) .

         W takim stanie przetrwała do 1992 r. kiedy podjęto decyzję o rozbudowie . Zawdzięczamy to osobistemu zaangażowaniu wójta gminy – Henryka Górskiego , przewodniczącego Gminnej Rady – Andrzeja Kruszewskiego oraz dyr. GZEAS – Stanisława Komudzińskiego . Podkreślić trzeba wspólne zaangażowanie p. dyrektor Marii Nojszewskiej oraz olbrzymi wysiłek mieszkańców wsi , którzy w czynie społecznym wykonali wiele prac związanych z budową , m.in. wykopy pod fundamenty , wyładunek zakupionego materiału budowlanego , przewóz drzewa . Anonimowy ofiarodawca przeznaczyła na rozbudowę 1900$ USA i 6mln zł .

         Pomimo ciągle pogarszających się warunków do nauki ( zlikwidowano główne wejście, rozebrano ganek a z części korytarza wygospodarowano pomieszczenie dla budowniczych ) praca w szkole nie została przerwana . W ciągu pięciu kolejnych lat patrzyliśmy z nadzieją na szybko powstający budynek . Cieszyliśmy się , że już niebawem z czterech izb lekcyjnych (a obowiązywała wówczas szkoła ośmioklasowa )  będziemy mieli kolejne cztery i świetlicę i pomieszczenie dla najmłodszych , sześciolatków.

Wreszcie w 1997 r. Rozpoczęliśmy naukę w nowej szkole , ciepłej , przestronnej , widnej .

         W 2000 r. , roku stulecia szkoły  zostało wykonane nowe ogrodzenie , częściowa elewacja zewnętrzna , konserwacja ścian i dachu starego budynku . Wdzięczni za powstanie szkoły jej pierwotnemu fundatorowi , bp Franciszkowi Jaczewskiemu ,  założyliśmy pamiątkową tablicę .

 

Odsłony: 2497