×

Wiadomość

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Historia Szkoły

Opublikowano: poniedziałek, 13 listopad 2017

ZAŁOŻENIE SZKOŁY W GÓRKACH GRUBAKACH

 

 Ksiądz biskup Franciszek Jaczewski urodził się w Górkach Grubakach i tu spędził swoje młode lata. Będąc już biskupem lubelskim postanowił uwiecznić miejsce swojego urodzenia przez wzniesienie szkoły.

Nabył ziemię w tym celu położoną  na tzw. „Nadlasiu”, przy drodze prowadzącej na pastwiska. Ówczesna cena tego nabytku wynosiła 1500 rubli. Zakupił ten sam plac, na którym żyli jego rodzice i sam spędził swoje lata młodości.

Budową kierował brat księdza biskupa, Józef Jaczewski. Wartość domu murowanego, jaki wybudowano, był szacowany na ok. 12 tys. rubli.

      Dom, zabudowania gospodarskie i ziemię, aktem rejentalnym pod numerem 1033 w dniu 29 czerwca 1898 r., darował mieszkańcom wsi Górki Grubaki. „Na użytek nauczyciela tej szkoły według aktu rejentalnego w Węgrowie pod numerem 402 z dnia 30 lipca     1898 r., zapisano wszelkie prawa przypadające do tej szkolnej osady”. Nauczyciel otrzymał prawo do pasienia żywego inwentarza na ogólnym pastwisku i brania z ogólnego lasu dwie fury drzewa. Darowizna ta została przyjęta przez Ministerstwo Oświaty  i zatwierdzona dnia 29 października 1899 r. pod numerem 25/14 dla mieszkańców wsi Górki Grubaki, Górki Średnie i Jaczew.

             Oprócz wyżej wymienionej darowizny, ks. biskup Jaczewski zapisał na użytek szkoły 1500 rubli, które zostały złożone w gminie Jaczew. Jako żelazny kapitał miały być nienaruszone, tylko procenty od tej gotówki przeznaczone były na użytek szkoły i dla nauczyciela  w ilości 75 rubli rocznie.

        Pobudowano przy szkole stodołę, oborę, dwa chlewki, studnię cementową i całą osadę szkolną ogrodzono z funduszy księdza biskupa.   

        W pierwszej kronice szkoły znajdziemy zaskakujący zapis: „Trzeba nadmienić, co prawda smutny fakt, iż tak wielką darowiznę, jaką otrzymała wieś od księdza biskupa Franciszka Jaczewskiego, przyjmowała z niechęcią, prawie  z przymusem, za namową i naciskiem miejscowego proboszcza kanonika Ignacego Jasińskiego”. Kolejne lata opisane w kronice dowodzą, że nastawienie te do szkoły całkowicie się zmieniło. Nauczyciele, którzy pracowali tu, zyskali sobie wśród ludności sympatię i szacunek, a szkoła stała się głównym ośrodkiem życia nie tylko o charakterze edukacyjnym, ale i kulturalnym a czasami nawet politycznym. Jej otwarcie nastąpiło  1 stycznia 1900 roku

   

PIERWSZE LATA   ISTNIENIA SZKOŁY

 

             Po otwarciu tj. od 1stycznia 1900 r.  do 8 czerwca 1901 r. szkoła ta była prywatna i jednoklasowa. Pierwszym nauczycielem został Józef Markowski, przybyły ze wsi Gradowa, z ziemi warszawskiej. Wynagrodzenie miesięczne wynosiło 75 rubli, prócz tego po pół rubla miesięcznie od każdego dziecka ze wsi Górki Grubaki, Górki Średnie, a po rublu od dziecka z innych wiosek.

            Ponieważ dzieci uczęszczały do szkoły nieregularnie, przeważnie w miesiącach zimowych, nauka zaczynała się dopiero w listopadzie, a kończyła w marcu „ (…) gdyż z nastaniem ciepłych miesięcy, dzieci wędrowały za pasionką gęsi, świń, toteż i uposażenie nauczyciela było nierównomierne”. Z tego też powodu nauczyciel, zmuszony swoją sytuacją finansową, zrezygnował z pracy w tejże szkole prywatnej i zatrudnił się w szkole rządowej, gdzie wynagrodzenie było jednakowe przez cały rok.

              Od dnia 8 czerwca 1901 roku do dnia 9 grudnia 1902 r. szkoła była nieczynna. Żaden nauczyciel nie chciał się zgodzić na powyższe warunki „ (…) a i inspektor rosyjski zatwierdzić nauczyciela do tej szkoły godził się tylko pod takimi warunkami, o ile nauczyciel będzie miał stałą pensję nie mniej od 300 rubli rocznie. Takiej gwarancji nikt nie chciał dać i nie mógł, przeto postanowioną uchwałą z dnia 2 października 1902 roku, przemienić na szkołę rządową.”

             Już jako szkołę rządową otworzono ją 9 grudnia 1902 r. Nauczycielem w niej został Maciej Laukus sprowadzony ze szkoły wsi Jarnice. Od tej pory nauka w tejże szkole trwała nieprzerwanie a zakłócały ją jedynie wydarzenia wojenne.

          W roku szkolnym 1950/51 uczniowie rozpoczęli naukę w szkole , w której trwał jeszcze remont . W związku z tym „Dwie klasy będą w budynku szkolnym , a trzecią izbę lekcyjną wynajęto w domu Górskiego Mariana” o czym dowiadujemy się ze starej kroniki . Czytamy dalej „Malarz M odnawia korytarz a dziatwa uczy się w klasach . Po lekcjach malarz przestawia drabinę do klas i spieszy się skończyć pracę , by dzieci nie przerywały pracy w nauce. Wszystkich obowiązuje dyscyplina pracy . Komitet Rodzicielski , Zarząd Gminy Jaczew sprawę remontu szkoły w Górkach Grubakach zlekceważył ale nauczycielstwo ma poczucie obowiązku i stara się by nie robić godziny przerwy w  nauce z powodu opieszałości wyżej wymienionych instytucji.”

          W roku szkolnym 1951/52 szkoła otrzymała z Wydziału Oświaty w Węgrowie 6 lampowe radio głośnikowe „Radio jest ładne , ma czysty obiór” Korzystają  z niego nie tylko uczniowie , nauczyciele ale także „starsze społeczeństwo”

         W czerwcu 1953 roku rozpoczęto kolejny remont . Tym razem dobudowano piętro z przeznaczeniem dla nauczycieli oraz ganek ze strony południowej . Rok szkolny 1953/54 rozpoczęto w tzw. „szopie ,  budynku świetlicowym tutejszej gromady , bo klasy nie są jeszcze gotowe . Klasa III ,VI i VII uczą się w budynku Górskiego Mariana , klasa I,II ,IV i V uczą się w szopie . Dach dziurawy . Jesienny deszcz przecieka ale dzieci uczą się bo nie można opóźnić się z materiałem nauczania . W wolnych chwilach dzieci szkolne znoszą resztki cegieł , odpadków drzewa do drewutni”. W listopadzie pracę ukończono . „Mieszkania są dość wygodne , a co najważniejsze suche i możliwie ciepłe”.

         Rok szkolny 1955/56 dzieci rozpoczęły w odnowionych klasach „w jednej ułożono podłogę w innej przestawiono piec”.

         W maju 1960 r. nastąpiło otwarcie świetlicy przy szkole . „Powiat węgrowski stał się powiatem eksperymentalnym na terenie województwa warszawskiego . Szkoła otrzymała telewizor”.

         W następnym roku Komitet Rodzicielski wykonał ogrodzenie „placu szkolnego”.

         W roku szkolnym 1968/69 dwie klasy zostały przeniesione z prywatnego domu p. Jadwigi Górskiej do nowo wybudowanego domu p. Grudzińskich .”Zrobiono to w tym celu , aby zmniejszyć odległość tych klas do szkoły. Nauczyciele zmieniając się na lekcje musieli urządzać biegi aby zdążyć na czas”.

         W sierpniu 1970 r. przeprowadzono częściowy remont dachu szkolnego ( dolnej części) .

         W takim stanie przetrwała do 1992 r. kiedy podjęto decyzję o rozbudowie . Zawdzięczamy to osobistemu zaangażowaniu wójta gminy – Henryka Górskiego , przewodniczącego Gminnej Rady – Andrzeja Kruszewskiego oraz dyr. GZEAS – Stanisława Komudzińskiego . Podkreślić trzeba wspólne zaangażowanie p. dyrektor Marii Nojszewskiej oraz olbrzymi wysiłek mieszkańców wsi , którzy w czynie społecznym wykonali wiele prac związanych z budową , m.in. wykopy pod fundamenty , wyładunek zakupionego materiału budowlanego , przewóz drzewa . Anonimowy ofiarodawca przeznaczyła na rozbudowę 1900$ USA i 6mln zł .

         Pomimo ciągle pogarszających się warunków do nauki ( zlikwidowano główne wejście, rozebrano ganek a z części korytarza wygospodarowano pomieszczenie dla budowniczych ) praca w szkole nie została przerwana . W ciągu pięciu kolejnych lat patrzyliśmy z nadzieją na szybko powstający budynek . Cieszyliśmy się , że już niebawem z czterech izb lekcyjnych (a obowiązywała wówczas szkoła ośmioklasowa )  będziemy mieli kolejne cztery i świetlicę i pomieszczenie dla najmłodszych , sześciolatków.

Wreszcie w 1997 r. Rozpoczęliśmy naukę w nowej szkole , ciepłej , przestronnej , widnej .

         W 2000 r. , roku stulecia szkoły  zostało wykonane nowe ogrodzenie , częściowa elewacja zewnętrzna , konserwacja ścian i dachu starego budynku . Wdzięczni za powstanie szkoły jej pierwotnemu fundatorowi , bp Franciszkowi Jaczewskiemu ,  założyliśmy pamiątkową tablicę .

 

Odsłony: 480