Być jak Ignacy - edycja V

Opublikowano: wtorek, 06 październik 2020

 

Uczniowie klasy 2 z Klubu Naukowego „ Odkrywcy z Górek”, biorą udział  w Programie edukacyjnym “Być jak Ignacy” organizowanym przez Fundację PGNiG im. I. Łukasiewicza.

    Nasi uczniowie z klasy II z Klubu Naukowego „ Odkrywcy z Górek”, pod opieką Bożeny Rudnik po raz kolejny, będą brali udział w konkursie o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego V edycji programu - rok szkolny 2020/2021 „Być jak Ignacy”.
Celem Konkursu jest:
a) popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów szkół podstawowych,
b) rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu naftowego i gazowego,
c) popularyzacja wiedzy na temat innych polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań,
d) popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych i historii polskiej myśli technicznej,
e) kształtowanie postaw patriotycznych,
f) promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu, obserwowaniu, tworzeniu sytuacji bliskich naukowym dziedzinom wiedzy   .

Uczestnicy koła wezmą udział w Konkursie o tytuł: Naukowej Szkoły Ignacego V edycji programu - rok szkolny 2020/2021 „Być jak Ignacy”. Nauka to przyszłość  z łączną pulą nagród przekraczającą 300 000 zł!

Tematy Prac Konkursowych są następujące:

- 1 Etap – przygotowanie modelu wiatraka lub innego urządzenia lub makiety działającej na zasadzie wykorzystania energii odnawialnej,

- 2 Etap – przygotowanie projektu ekologicznego związanego z oszczędzaniem wody, pokazującego, jakie działania podejmują Uczestnicy lub mają zamiar podjąć, by oszczędzać wodę,

- 3 Etap – przygotowanie projektu graficznego lub makiety pojazdu przyszłości. Uczestnicy mogą wziąć pod uwagę zarówno wpływ pojazdu na środowisko naturalne, ekologię, wykorzystanie energii odnawialnej, bezpieczeństwo oraz wykorzystanie technologii przyszłości,

- 4 Etap – przygotowanie projektu odpowiadającego na pytanie, jak nowa technologia i technologia przyszłości, może pomóc ludziom w codziennym życiu

Patronem honorowym Konkursu jest Minister Edukacji Narodowej. W tym roku akcja startuje pod hasłem „Nauka to przyszłość”. Program ma zachęcić dzieci do zdobywania wiedzy w takich dziedzinach jak: energia, ekologia, transport oraz świat wirtualny. Na uczniów czeka fascynująca historia edukacyjna, interaktywne materiały do nauki w formie zabawy oraz ciekawe doświadczenia i eksperymenty.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETAP 1 - ENERGIA ODNAWIALNA

Rozpoczęliśmy prace nad pierwszym  proponowanym w bieżącym roku tematem , czyli rodzaje i źródła energii oraz energii odnawialnej. Cieszymy się bardzo, bo temat jest nam bliski od lat. Przygotowaliśmy gazetkę szkolną poświęconą temu zagadnieniu. 

            

 Podczas pierwszych zajęć omówiliśmy skąd pochodzi energia i w jaki sposób ja wykorzystujemy. Pokolorowaliśmy rysunki przedstawiające dwa urządzenia wykorzystujące energię wiatru - wiatrak i żaglówkę. Później obejrzeliśmy krótkie  filmiki na temat energii pozyskiwanej z węgla oraz o energii jądrowej. Jednym z naukowców, który pracował nad jej wykorzystaniem był Polak Józef Rotblat. Jest on pierwszym bohaterem tegorocznej edycji programu  "Być jak Ignacy".

                                     

W ramach tej części programu koło naukowe przeprowadzali eksperymenty związane z wytwarzaniem i przekształcaniem energii odnawialnych. Uczniowie sprawdzali wpływ gorąca na panel fotowoltaiczny, wpływ cienia na panel fotowoltaiczny, wpływ kąta nachylenia na panel fotowoltaiczny oraz wpływ liczby łopat na moc turbiny (2, 3, 4, 6), wpływ kształtu łopaty na moc turbiny (3 różne profile łopat), wpływ kąta nachylenia łopaty na moc wyjściową turbiny. 

 

22 września obchodziliśmy Dzień Bez Samochodu. Dlatego "Odkrywcy z Górek" , działający w ramach programu "Być jak Ignacy" podjęli się nie lada wyzwania, by zabawić się w konstruktorów nowoczesnych aut. Futurystyczne modele pojazdów napędzanych czystym wodorem gromadzonym w wodzie w wyniku wykorzystania ogniwa paliwowego typu PEM (Polymer Electrolyte Membrane) bardzo ich zaskoczyły. Mogli zaobserwować tworzenie się tlenu i wodoru w dwóch transparentnych pojemnikach z wodą umieszczonych z tyłu pojazdów. W wyniku zachodzenia reakcji tlenu z wodorem wytworzyła się energia elektryczna oraz woda (para wodna). By przyspieszyć proces wspomagali się ogniwem fotowoltaicznym. Pojazdy poruszały się cicho, bez wydzielania toksycznych produktów spalania! Co ma niewątpliwy wpływ na środowisko naturalne.

"Naukowcy z Górek" działający w ramach programu "Być jak Ignacy" uczestniczyli w zajęciach dotyczących prądu elektrycznego. Następnie do doświadczeń zaprosili innych uczniów z klas I-III ze świetlicy szkolnej. Podczas tych zajęć zaprezentowaliśmy młodszym kolegom dwa doświadczenia.
1. Doświadczenie: Napełnianie balonika bez użycia ust.
To doświadczenie wykorzystuje reakcję sody oczyszczonej z octem. Tym razem jednak, wydzielający się dwutlenek węgla posłuży do napełnienia się balonika zaczepionego o butelkę, czy inne naczynie.
2. doświadczenie. Czy tarcie może wytworzyć prąd? Efektem tarcia włosów balonem jest elektryzowania się włosów. Polega ono na przemieszczaniu się elektronów z jednego ciała na drugie, które elektryzują się ładunkami o przeciwnych znakach. Włosy mają nadmiar jednego rodzaju ładunków i się wzajemnie odpychają ale przyciągane są przez grzebień, który naelektryzował się ładunkiem przeciwnego znaku niż włosy.
 
 
 
Uczniowie klasy II uczestniczyli w zajęciach e-Laboratorium organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik.
Zajęcia rozpoczęły się od doświadczenia pod nazwą "Cukier krzepi". Dzieci wyszukiwały na opakowaniach różnych produktów informacji nt. węglowodanów, w tym cukrów. Obrazowały ich ilość za pomocą ziaren fasoli. Uczniowie dowiedzieli się ile ich powinna zawierać nasza dieta i co może się stać jeśli przesadzimy ze spożywaniem produktów zawierających duże ilości cukrów.
Podczas drugich warsztaty pod nazwą "wykrywanie witaminy C", uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób wykryć witaminę C i przy pomocy tej metody sprawdzali, który sok zawiera jej najmniej a który najwięcej.
Zajęcia 3. wzbudziły mnóstwo emocji. Uczniowie zbudowali swój pierwszy obwód elektryczny wykorzystując baterie AAA, pudełko po zapałkach, folię aluminiową, miedziane druciki.
Ostatnie z zajęć "Poczuj (trój)wymiar" dzięki, któremu dzieci zobaczyły, że te same kontynenty leżące przy biegunach mają zupełne inne wymiary na równiku. Później same zbudowały urządzenie do pomiaru odległości. Wystarczy słomka, spinacz i kartonik.
 
 
 
Po zrealizowaniu obowiązkowych zajęć w ramach programu "Być jak Ignacy" uczniowie zbudowali poduszkowiec. Poduszkowiec, jak sama nazwa mówi, unosi się na "poduszce z powietrza" zarówno nad lądem jak i morzem. Wysokie ciśnienie powietrza wylatujące z balonika działa na powietrze jak wentylator na spodzie poduszkowca. Unosi się ono na przestrzeni pomiędzy talerzykami z podłożem i zostaje tam uwięzione jak w pułapce przez krawędź talerzyka, która jest jak elastyczna gumowa "spódnica" poduszkowca. Ciśnienie powietrza pod talerzykiem wzrasta do chwili kiedy będzie w stanie nieznacznie podnieść talerzyk. gdy powietrze ucieka dookoła obręczy, więcej powietrza ucieka z balonu by podtrzymać cieśnienie pod talerzykiem i utrzymać siłę nośną.
  

ETAP 2 "EKOLOGIA"

Uczniowie z koła naukowego ,,Odkrywcy z Górek"” rozpoczęli drugi etap projektu w ramach ogólnopolskiego programu ,,Być jak Ignacy”. Etap ten dotyczy ekologii i zmian klimatu.

W tym etapie uczniowie poszerzą swoje wiadomości dotyczące:

  • powietrza,
  • gospodarowania odpadami,
  • wody,
  • bioróżnorodności.

Na zajęciach uczniowie rozmawiali już o zmianach klimatu, globalnym ociepleniu,  sposobach zapobiegania zjawisku jakim jest smog, a także skutkach nieodpowiedniego gospodarowania odpadami. Poznali m. in. definicję śladu węglowego, a także dowiedzieli się o Wielkiej Pacyficznej Plamie Śmieci - olbrzymim,  dryfującym skupisku śmieci i plastikowych odpadów, utworzonym przez prądy oceaniczne w północnej części Oceanu Spokojnego. W ramach zajęć omawialiśmy również fakt, że ludzie produkują dużą ilość śmieci, a przecież można znaleźć nowe zastosowanie danego przedmiotu. Dlatego też został ogłoszony konkurs dla uczniów klas i-III. Rozstrzygnięcie nastąpi po 17 stycznia po powrocie uczniów do szkoły. 

W tym etapie programu tematem pracy konkursowej jest przygotowanie projektu ekologicznego związanego z oszczędzaniem wody. Ekobadacze już rozpoczęli działania dotyczące opracowania projektu. Podczas tegorocznych ferii na naszych naukowców i innych uczniów czeka mnóstwo doświadczeń, zabaw i gier. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na FB i wydarzenia 
https://www.facebook.com/events/815266462665199

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ETAP 3 TRANSPORT I MIASTO PRZYSŻŁOŚCI

Koło naukowe „Odkrywcy z Górek ” realizuje już III etap projektu „Być jak Ignacy”. Przed nami ogromne wyzwanie!
Poznaliśmy historię transportu, wiemy jak wyglądały pierwsze pojazdy i czym były napędzane. Zaintrygowała nas postać Ernesta Malinowskiego, pioniera wysokogórskich kolei. Jednym z jego dzieł, uważanym wówczas za cud techniki, jest najwyżej położona linia kolejowa świata w peruwiańskich Andach. Jesteśmy dumni z tego Polaka.
Rozwój transportu z roku na rok postępuje. Coraz częściej mówi się o pojazdach autonomicznych, o transporcie elektromagnetycznym i teleportacji. Jesteśmy coraz bliżej czasów, kiedy po naszych smart miastach poruszać się będą lewitujące i latające pojazdy.
To super temat, już uruchamiamy wyobraźnię.
Naszym zadaniem końcowym w III etapie jest stworzenie projektu pojazdu przyszłości.
Trzymajcie za nas kciuki!

 
W ramach tego etapu ucznioiwe uczestniczyli w zajęciach "Bezpieczna szkoła krokodylka Tirka" organizowanej przez
Inspekcja Transportu Drogowego
.
Tematyka spotkania obejmowała m.in.:
- zasady poruszania się po drogach i stosowania się do sygnalizacji świetlnej,
- bezpieczeństwa w podróży (w tym poprawne stosowania pasów bezpieczeństwa),
- konieczności noszenia elementów odblaskowych,
- identyfikację służb ratunkowych oraz umiejętność ich prawidłowego powiadamiania.
Dodatkowo dzieci dowiedziały się także o specyfice pracy Inspekcji Transportu Drogowego oraz dowiedziały się czym różni się umundurowanie galowe od takiego używanego w pracy na co dzień oraz o wyposażeniu inspektora ITD.
Zajęcia były uatrakcyjnione materiałami multimedialnymi, w tym animowanymi filmami, których głównym bohaterem jest krokodylek Tirek. My zamieścimy je w komentarzu, tak by każde dziecko mogło jeszcze raz je obejrzeć. Oczywiście nie zabrakło zagadek dotyczącej tej tematyki. Jak widać na zdjęciach dzieci były bardzo zaangażowane w zajęcia. Na koniec wszyscy dostali elementy odblaskowe, które otrzymaliśmy od pana Macieja Górskiego posła na Sejm RP, pochodzącego z naszej miejscowości oraz pamiątkowe dyplomy.
                     
                 
 
Zajęcia z Inspekcja Transportu Drogowego zaowocowało wykonaniem postaci TIRKA podczas zajęć świetlicowych.

 
Podczas  zajęć dzieci wirtualnie odwiedziły Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Największą atrakcją dla dzieci była możliwość obejrzenia wielu pojazdów zewnątrz ale też w środku. A jest co oglądać, bo kolekcja jest bogata. 32 zabytkowych samochodów i 56 motocykli. Znajduje się więc tu Alba, pierwszy trójkołowy pojazd silnikowy pochodzący z 1919 roku, sokół 100, szczeciński harley Junak M100, a także Junak B23. Co ciekawe, wśród muzealnych eksponatów znajduje się lekki pojazd terenowy Pana Samochodzika, wehikuł książkowego pana Tomasza. Jest to prawdziwy „przystanek klasyki”, z którego w niezwykłą podróż do przeszłości zabiera m.in. wyprodukowana w 1951 roku ENKA, tramwaj wzorowany na niemieckich wagonach KSW, a także słynny, lśniący, czerwony jelcz 043, zwany przekornie „ogórkiem” ze względu na swój charakterystyczny kształt.
 
 
                                -
 
W ramach programu ogłoszony został konkurs na stworzenie projektu pojazdu przyszłości. Każdy z uczestników koła przygotował model (niektórzy dwa) i zorganizowaliśmy na szkolnym korytarzu wystawę prac. Nagrodzeni zostali wszyscy. Albumy książkowe zostały ufundowane przez Wójta Gminy Korytnica, pana Stanisława Komudzińskiego a gadżety przez innych ofiarodawców.
 
 
----------------------------------------------------------
ETAP IV ŚWIAT WIRTUALNY 
 
Rozpoczynamy kolejny cykl zajęć w ramach ogólnopolskiego konkursu
Być jak Ignacy
. Czwarty etap dotyczyć będzie technologii cyfrowych, internetu i programowania, a dokładniej:
- gier i filmów 3D,
- programowania,
- sztucznej inteligencji i robotów,
- bezpieczeństwa w sieci.
Na zajęciach uczniowie poznają technologię wirtualnej rzeczywistości, zagadnienia związane z robotyką i sztuczną inteligencją, a także poszerzą swoje wiadomości dotyczące programowania.
W tym etapie programu tematem pracy konkursowej jest przygotowanie projektu dotyczącego tego, jak nowa technologia i technologia przyszłości, może pomóc ludziom w codziennym życiu.
 
                                
Odsłony: 710