Być jak Ignacy - edycja V

Opublikowano: wtorek, 06 październik 2020

 

Uczniowie klasy 2 z Klubu Naukowego „ Odkrywcy z Górek”, biorą udział  w Programie edukacyjnym “Być jak Ignacy” organizowanym przez Fundację PGNiG im. I. Łukasiewicza.

    Nasi uczniowie z klasy II z Klubu Naukowego „ Odkrywcy z Górek”, pod opieką Bożeny Rudnik po raz kolejny, będą brali udział w konkursie o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego V edycji programu - rok szkolny 2020/2021 „Być jak Ignacy”.
Celem Konkursu jest:
a) popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów szkół podstawowych,
b) rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu naftowego i gazowego,
c) popularyzacja wiedzy na temat innych polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań,
d) popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych i historii polskiej myśli technicznej,
e) kształtowanie postaw patriotycznych,
f) promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu, obserwowaniu, tworzeniu sytuacji bliskich naukowym dziedzinom wiedzy   .

Uczestnicy koła wezmą udział w Konkursie o tytuł: Naukowej Szkoły Ignacego V edycji programu - rok szkolny 2020/2021 „Być jak Ignacy”. Nauka to przyszłość  z łączną pulą nagród przekraczającą 300 000 zł!

Tematy Prac Konkursowych są następujące:

- 1 Etap – przygotowanie modelu wiatraka lub innego urządzenia lub makiety działającej na zasadzie wykorzystania energii odnawialnej,

- 2 Etap – przygotowanie projektu ekologicznego związanego z oszczędzaniem wody, pokazującego, jakie działania podejmują Uczestnicy lub mają zamiar podjąć, by oszczędzać wodę,

- 3 Etap – przygotowanie projektu graficznego lub makiety pojazdu przyszłości. Uczestnicy mogą wziąć pod uwagę zarówno wpływ pojazdu na środowisko naturalne, ekologię, wykorzystanie energii odnawialnej, bezpieczeństwo oraz wykorzystanie technologii przyszłości,

- 4 Etap – przygotowanie projektu odpowiadającego na pytanie, jak nowa technologia i technologia przyszłości, może pomóc ludziom w codziennym życiu

Patronem honorowym Konkursu jest Minister Edukacji Narodowej. W tym roku akcja startuje pod hasłem „Nauka to przyszłość”. Program ma zachęcić dzieci do zdobywania wiedzy w takich dziedzinach jak: energia, ekologia, transport oraz świat wirtualny. Na uczniów czeka fascynująca historia edukacyjna, interaktywne materiały do nauki w formie zabawy oraz ciekawe doświadczenia i eksperymenty.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpoczęliśmy prace nad pierwszym  proponowanym w bieżącym roku tematem , czyli rodzaje i źródła energii oraz energii odnawialnej. Cieszymy się bardzo, bo temat jest nam bliski od lat. Przygotowaliśmy gazetkę szkolną poświęconą temu zagadnieniu. 

            

 Podczas pierwszych zajęć omówiliśmy skąd pochodzi energia i w jaki sposób ja wykorzystujemy. Pokolorowaliśmy rysunki przedstawiające dwa urządzenia wykorzystujące energię wiatru - wiatrak i żaglówkę. Później obejrzeliśmy krótkie  filmiki na temat energii pozyskiwanej z węgla oraz o energii jądrowej. Jednym z naukowców, który pracował nad jej wykorzystaniem był Polak Józef Rotblat. Jest on pierwszym bohaterem tegorocznej edycji programu  "Być jak Ignacy".

                  

                  

                   

Odsłony: 80