"IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMSIE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ"

Opublikowano: niedziela, 29 grudzień 2019

Projekt i konkurs „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”

Celem OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE,LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ” było: przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci, wzmacnianie więzi rodzinnych, rozwijanie kreatywności uczniów, umiejętne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Dbam o Mój Zasięg” z siedzibą w Gdańsku. Uczestnikami konkursu  mogli  być uczniowie szkół  podstawowych  (od  4  klasy  szkoły podstawowej) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Do konkursu można było przystąpić jedynie  wówczas,  kiedy szkoła formalnie przystąpiła do projektu. Zadanie  konkursowe polegało  na  wykonaniu filmu  maksymalnie  2  minutowego,  który miał promować i rozwijać nazwę kampanii IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE,LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ.

Nauczyciel prowadzący projekt: Katarzyna Damętka

Nauczyciel prowadzący konkurs: Urszula Matusik-Bujalska

Odsłony: 918